Kontakt

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

advokátska kancelária, s. r. o.

Chorvátska 199, Šenkvice 900 81,

zapísaný v zozname advokátov pod č. 5623,

IČO: 36 866 431

IČ DPH: 2022950842

 

IBAN: SK 57 0200 0000 0026 9778 1351

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro Číslo vložky: 62416/B

Telefón: +421908764366

email: anton.chromik@chromik.sk