Advokátska kancelária

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. advokátska kancelária, s. r. o. je bratislavskou advokátskou kanceláriou. Dohodnúť si stretnutie s nami môžete na telefónnom čísle: +421908 764 366.
Prajeme Vám príjemný deň!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., advokát

Zastupujeme firmy, organizácie aj jednotlivcov

Naša kancelária sa sústreďuje na legislatívnu oblasť, kolektívne vyjednávanie, zdravotníctvo, pracovné právo, ústavné právo a zastupovanie v trestnom konaní

Stratégie a zmluvy
Právne zastupovanie
Public relations